Michiel de Ruyter

Michiel de Ruyter, ons grootste zeeheld, wordt op steenworp afstand van het muZEEum geboren op 24 maart 1607. Zijn woonhuis, De Gecroonde Liefde, staat pal achter het muZEEum. Hij maakt carrière in dienst van Cornelis Lampsins, een invloedrijke reder. Deze Lampsins laat in 1641 het Lampsinshuis bouwen; een van de gebouwen van het muZEEum.
Michiel de Ruyter heeft dus rondgelopen op deze plek.
 

De jeugd van Michiel

Michiel de Ruyter wilde als jongen niet deugen, tot hij de zee op mocht. Willem Wever maakte er een mooi filmpje van.

Paragraph

Michiel de Ruyter: de grootste zeeheld

Michiel Adriaenszoon de Ruyter wordt in de Gouden Eeuw redder van het vaderland genoemd. Zijn rol in zeeslagen bepaalt het lot van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Bestevaêr is zijn koosnaam: beste vadertje – omdat hij zo goed is voor zijn bemanning. De Ruyter is zoon van een zeeman, later bierdrager. In zijn tijd is het bijzonder als je van eenvoudige kwajongen uit Vlissingen opklimt tot admiraal.

Het Klokhuis maakte een mooie aflevering over Michiel de Ruyter, waarin het muZEEum ook een rol speelt. Kijken? Klik hier.

Wiel van Michiel (foto Ruben Oreel)

Het wiel van Michiel

Het verhaal gaat dat Michiel de Ruyter als opstandige jongen van school is gestuurd. Hij wil varen. Dus gaat hij in dienst bij de rijke Vlissingse reder Cornelis Lampsins. Als arme jongen moet hij onderop beginnen: op de lijnbaan, als touwslagersleerling. Als Michiel elf jaar is, gaat zijn diepste wens in vervulling: hij mag als bootsjongen mee naar zee.

Pol Verbeeck vertelt over het Wiel van Michiel

Michiel de Ruyter werkte als jongen in de touwslagerij van Lampsins, waar hij draaide aan een wiel. Dit wiel staat in het muZEEum. Waarom vindt het muZEEum juist dit wiel zo belangrijk? Pol stelt zich de vraag hoe vroeger naar de zeeheld werd gekeken en hoe we daar nu naar kijken. Welke plaats zal het wiel krijgen in de nieuwe presentatie?

muzeeum-anna-van-gelder-de-ruyter

Anna van Gelder. Zakenvrouw uit Vlissingen

In 1652 trouwt Michiel de Ruyter met de Vlissingse Anna van Gelder, zijn derde vrouw. De twee houden veel van elkaar. Hij schrijft haar uitgebreide brieven als hij op zee is. Zij gaat met hem mee op belangrijk bezoek, bijvoorbeeld naar raadspensionaris Johan de Witt. Van Gelder is een zakenvrouw. Zij regelt alle financiële zaken van De Ruyter aan de wal, zorgt voor scheepsbevoorrading en betaalt de zeemansvrouwen.

muzeeum-brieventas-de-ruyter

Brieventas van Michiel de Ruyter

Deze brieventas was ooit van Michiel de Ruyter. In de tijd van Michiel zijn brieven de enige vorm van contact met het thuisfront, zowel met de vrouwen als met opdrachtgevers. In deze brieventas hebben belangrijke regeringsdocumenten gezeten.

Helaas zijn er geen privébrieven aan zijn vrouw Anna bewaard gebleven. Toch weten we dat De Ruyter vaak naar huis schreef. In de journaals van De Ruyter is te lezen dat hij, wanneer hij op zee is, verschillende keren per week een brief aan Anna schrijft. Hij noemt haar ‘allerliefste en beminde huisvrouwe’ en ondertekent met ‘uw beminde man’.

Als Michiel nog in dienst van Lampsins is, heeft hij ook regelmatig contact met zijn baas. Handelsagenten geven die brieven mee aan naar Vlissingen retournerende schepen. In deze brieven vraagt Michiel tijdens lange reizen bijvoorbeeld om extra voedsel. Later stuurt hij vaak verslagen naar de admiraliteit of de Staten-Generaal. Deze brieven worden in de Nederlanden gebruikt als een soort persberichten. Ze brengen de landgenoten op de hoogte van de overwinningen. 

De Zeven Provinciën muZEEum

Vlaggenschip De Zeven Provinciën

De Zeven Provinciën is het bekendste oorlogsschip van de Gouden Eeuw. Het speelt een grote rol in veel zeeslagen, zoals de Tocht naar Chatham. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Engeland strijden in de zeventiende eeuw om handels- een zeeroutes. Tijdens de zeeslag bij Chatham in 1667 breken Nederlandse schepen door een zware ketting op de zeebodem en verslaan zo de vijand. Dit leidt tot de Vrede van Breda. Engelse schepen worden als buit mee naar huis genomen.