Michiel de Ruyter dodelijk gewond

Michiel de Ruyter sterft in 1676 op zee.

De Ruyter dodelijk gewond aan boord

Dodelijk gewond

Een nieuwe oorlog breekt uit in 1672, nu met Engeland én Frankrijk. Om te laten zien hoe belangrijk Michiel is, ontvangt hij in 1673 de hoogste rang in het leger van de Republiek. Hij wordt door Prins Willem III benoemd tot Luitenant-Admiraal-Generaal van Holland en West-Friesland. Weer volgen diverse zeeslagen waar Michiel de Ruyter bij betrokken is. 

De Vrede van Westminster (1674) betekent het einde van de oorlog met Engeland. 
De strijd met de Fransen gaat echter gewoon door. Michiel raakt hierbij in 1676 dodelijk gewond. 
De Ruyter heeft een eervolle begrafenis gekregen. Zijn praalgraf is te vinden in de Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een maquette van het graf, zijn doodshemd en zijn doodsmasker zijn te zien in het muZEEum.