Elke steun is welkom!

Kunst en maritiem erfgoedliefhebbers kunnen het muZEEum ondersteunen met verschillende soorten bijdragen. Zo zorgen wij er samen met u voor dat dit muZEEum kan blijven varen. Uw steun is hiervoor van groot belang. Kom aan boord van het muZEEum en zet met ons koers naar een inspirerende toekomst! 

U kunt het muZEEum op verschillende manieren steunen. Van het doneren van educatiemateriaal tot het mogelijk maken van speciale projecten zoals een restauratie. Er is van alles mogelijk en ook met kleinere schenkingen kunnen wij bijzondere dingen doen.

Echtpaar in pronkzaal van het muzeeum

Schenking

Het muZEEum is aangemerkt als ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Als ANBI zijn wij geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw gift komt geheel ten goede aan het culturele doel. Wanneer u eenmalig of incidenteel een schenking wilt doen aan het muZEEum, kan deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Uw gift komt ten goede aan het muZEEum of een project binnen het muZEEum naar keuze.

Wanneer u het muZEEum voor een langere periode wilt steunen, is uw belastingvoordeel het grootst. U zegt dan voor minstens vijf jaar toe het muZEEum jaarlijks te steunen met een vast bedrag. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een notariële akte is niet meer verplicht. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Onno Bakker 0118 412 498, directie@muzeeum.nl.

rondleiding

Nalatenschap

U kunt het muZEEum in uw testament opnemen. U kunt kiezen voor een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het museum een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Met een legaat laat u een geldbedrag of goed na.
Het muZEEum is vanwege de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting. Mocht u voornemens zijn het muZEEum een bedrag na te laten, dan komt dit daarom volledig ten goede aan het muZEEum. U bepaalt zelf of u het muZEEum breed wilt steunen of een specifiek project. Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden waarop wij uw wensen het beste kunnen realiseren. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Onno Bakker 0118 412 498, directie@muzeeum.nl

Schenking van penning Lampsins aan muzeeum

Objecten

Heeft u een object of kunstvoorwerp dat u wilt schenken aan het muZEEum? We brengen u graag in contact met de conservator.

Het schenken van objecten of kunstvoorwerpen kan gelden als aftrekpost van de inkomstenbelasting, onder andere in de vorm van een periodieke gift. Daarnaast maakt de overheid het mogelijk erfbelasting te betalen met nagelaten voorwerpen van kunsthistorisch belang. Een speciale commissie beoordeelt of voorwerpen voor deze regeling in aanmerking komen.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Pol Verbeeck: 0118 412498, p.verbeeck@muzeeum.nl