Steun van particulieren

Het Maritiem Muzeeum Zeeland is een actieve, culturele onderneming die graag bijzondere en langdurige relaties aangaat. Zo zorgen wij er samen met u voor dat het museum kan blijven varen. Steun van vrienden, sponsoren en begunstigers is hiervoor van groot belang. Kom aan boord van het muZEEum en zet met ons koers naar een inspirerende toekomst!

 

uitvaren - spel houd koers - vernieuwd muZEEum - impressie

Verschillende soorten donaties mogelijk

U kunt het muZEEum op verschillende manieren steunen. Denk hierbij aan materialen voor educatie programma's, ondersteun de uitgave van de audiotour, het mogelijk maken van speciale projecten zoals een restauratie of adopteer een object uit de collectie of kies een spel in het vernieuwde muZEEum*. Er is veel mogelijk. Bespreek het met ons: partnerships@muzeeum.nl.

 

Audiotour open depot muZEEum Vlissingen

U kunt het muZEEum steunen op een manier die bij u past. Bijvoorbeeld: Trude Waasdorp ondersteunt het muZEEum door de audiotours mogelijk te maken, zowel de investering als de jaarlijkse kosten voor het gebruik. Zonder haar financiële hulp was deze waardevolle toevoeging aan het muZEEum niet mogelijk geweest.

Het muZEEum is aangemerkt als ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Als ANBI zijn wij geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw gift komt geheel ten goede aan het culturele doel. Wanneer u eenmalig of incidenteel een schenking wilt doen aan het muZEEum, kan deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Uw gift komt ten goede aan het muZEEum of een project binnen het muZEEum naar keuze.

Wanneer u het muZEEum voor een langere periode wilt steunen, is uw belastingvoordeel het grootst. U zegt dan voor minstens vijf jaar toe het muZEEum jaarlijks te steunen met een vast bedrag. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een notariële akte is niet meer verplicht. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Onno Bakker 0118 412 498, directie@muzeeum.nl.

BGL-uitreiking-prijs (foto Jurgen Jacob Lodder)

Schenken en nalaten

U kunt het muZEEum in uw testament opnemen. U kunt kiezen voor een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het museum een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Met een legaat laat u een geldbedrag of goed na.
Het muZEEum is vanwege de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting. Mocht u voornemens zijn het muZEEum een bedrag na te laten, dan komt dit daarom volledig ten goede aan het muZEEum. U bepaalt zelf of u het muZEEum breed wilt steunen of een specifiek project. Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden waarop wij uw wensen het beste kunnen realiseren. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Onno Bakker 0118 412 498, directie@muzeeum.nl.

Fondsen

Het Zeeuws maritiem muZEEum wordt in toenemende mate ondersteunt door verschillende fondsen. Bijzonder blij waren we met de gulle gift van de BankGiroLoterij voorjaar 2019. 

scheepsstoel

Schenking van objecten

Schenkingen van particulieren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de collectie van het muZEEum. Als u van plan bent een object of kunstvoorwerp te schenken of na te laten aan het muZEEum, brengen we u graag in contact met de conservator van het muZEEum.

Het schenken van objecten of kunstvoorwerpen kan gelden als aftrekpost van de inkomstenbelasting, onder andere in de vorm van een periodieke gift. Daarnaast maakt de overheid het mogelijk erfbelasting te betalen met nagelaten voorwerpen van kunsthistorisch belang. Een speciale commissie beoordeelt of voorwerpen voor deze regeling in aanmerking komen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Pol Verbeeck: 0118 412498, p.verbeeck@muzeeum.nl.