Over het muZEEum

Het muZEEum beheert voor Zeeuwse begrippen een relatief grote collectie, met bijna 20.000 voorwerpen van verschillende eigenaren. De collectie is voornamelijk historisch en maritiem van aard. De zee-archeologische collectie is qua omvang en variëteit één van de belangrijkste in Nederland.

Zeeuws maritiem muZEEum - missie

Missie

Wij vertellen elke dag enthousiast het boeiende verhaal over het maritieme verleden en heden van Zeeland, met in de hoofdrol de avonturen van kleine en grote zeehelden.

Visie

Het muZEEum laat zien dat de strategische ligging aan zee allesbepalend is voor de roemruchte geschiedenis van Vlissingen en Zeeland. We zien het als onze maatschappelijke opdracht om verschillende generaties hiermee te inspireren en te verbinden met het maritieme heden, verleden en toekomst van Vlissingen en Zeeland. We doen dit door onze presentaties te tonen in een markant gebouw dat op een unieke locatie staat. Het Zeeuws maritieme heden en verleden zijn hier overal terug te vinden. Onze ambitie is om ons verhaal nog beter aan meer mensen te vertellen.

Zeeuws martitiem muZEEum - themamuseum

Verbinden

Het muZEEum wil middenin de samenleving staan en verbinden: tussen generaties, met de inwoners van de stad, met vrijwilligers en vrienden van het muZEEum, met het onderwijs en bedrijfsleven, en met toeristen. Het muZEEum wil bijdragen aan goed burgerschap, aan de kenniseconomie en een kenniscentrum zijn voor het maritieme erfgoed van Zeeland.

Inspirerend themamuseum

Het muZEEum wil zich profileren als inspirerend themamuseum: een museum waarin het maritieme verleden, heden en toekomst van Vlissingen en maritiem Zeeland de rode draad vormen en waar de avonturen en verhalen van markante individuen uit de geschiedenis centraal staan.

tekening gebouw muZEEum

Participatief

Het muZEEum wil een participatief museum zijn: een museumbezoek bieden dat aansluit bij de individuele kennis en interesses van bezoekers, waar bezoekers inhoud kunnen creëren en in contact kunnen komen met anderen over die inhoud. Een museum als plek waar je (samen) de geschiedenis actief beleeft.

Ondernemend

Het muZEEum wil ondernemend zijn: een museum als bedrijf, gericht op de toekomst, vernieuwend, bereid (verantwoorde) risico’s te nemen, professioneel en onderscheidend, steeds op zoek naar nieuw publiek, steeds kijkend of het beter kan.