Neem een gratis audiotour mee

Om de verhalen achter onze objecten te ontsluiten, bieden we u een gratis audiotour aan. Deze is beschikbaar in het Nederlands, het Duits, het Engels en het Frans.

audiotour in het muZEEum Vlissingen
Gezin met audiotour muZEEum
Echtpaar bij Anna met audiotour in muZEEum Vlissingen
Jong stel met audiotour in muZEEum Vlissingen