Neem een gratis audiotour mee

Om de verhalen achter onze objecten te ontsluiten, bieden we u een gratis audiotour aan. Vanwege de corona-maatregels maken we geen gebruik van onze audio-apparatuur, maar bieden wij u de mogelijkheid via een QR-code de audiotour op uw eigen telefoon te laden. De QR-code vindt u bij binnenkomst van het muZEEum. De audiotour is beschikbaar in het Nederlands, het Duits, het Engels en het Frans.

audiotour in het muZEEum Vlissingen
Gezin met audiotour muZEEum
Echtpaar bij Anna met audiotour in muZEEum Vlissingen
Jong stel met audiotour in muZEEum Vlissingen