Organisatie

Het Zeeuws maritiem muZEEum is sinds 2002 gevestigd aan de Nieuwendijk in Vlissingen. Het muZEEum heeft een professionele staf van 7 medewerkers (5,4 fte) en werkt met 76 vrijwilligers. Het muZEEum valt onder de Stichting Maritiem Museum Zeeland. De stichting volgt de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Het muZEEum streeft ernaar aan de richtlijnen van de Fair-practice code en de code culturele diversiteit te voldoen. Bestuursleden verrichten de werkzaamheden onbezoldigd. De stichting heeft een ANBI-status en is een geregistreerd museum.

Direct doneren

Doneer nu