Organisatie

Het Maritiem Muzeeum Zeeland is sinds 2002 gevestigd aan de Nieuwendijk in Vlissingen. Het muZEEum heeft een professionele staf van 7 medewerkers (5,4 fte) en werkt met 76 vrijwilligers. Het muZEEum is onderdeel van de Stichting Maritiem Museum Zeeland. Het muZEEum onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie en past de richtlijnen toe. De leden van de raad van toezicht verrichten de werkzaamheden onbezoldigd. De stichting heeft een ANBI-status en is een geregistreerd museum.

Direct doneren

Doneer nu