Project Rooswijk

In de zomers van 2017 en 2018 vindt er een grote bergingsoperatie plaats van VOC-schip De Rooswijk, vlakbij de Engelse kust. Dit wrak ligt al meer de 250 jaar op de zeebodem. Duikers, archeologen en andere specialisten hebben de resten grondig doorzocht. De berging is ook dit jaar regelmatig landelijk nieuws geweest. De NPO zond een documentaire uit over de expeditie van de expeditie in de zomer van 2017.
De operatie wordt mede uitgevoerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed RCE, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. De objecten kunnen ons veel leren over de lange reizen en vele andere zaken die met de VOC-geschiedenis te maken hebben.

Impressie van de vondsten

De spullen die zijn opgedoken komen zo terecht in de loods bij Ramsgate. Vandaar begint het uitzoekwerk, het schoonmaken en het conserveren van de vondsten.

Brilletjes uit de Rooswijk VOC

Collectie Rooswijk digitaal ontsloten

Al eerder is er gedoken naar het wrak. Zo’n tien jaar geleden heeft het muZEEum veel objecten daarvan in beheer gekregen. Een deel daarvan is te zien op de afdelingen Water en Avontuur.
In opdracht van het RCE is het muZEEum op dit moment druk bezig op haar Rooswijk-collectie goed te inventariseren en registreren. Het doel is om de juiste informatie van ongeveer duizend objecten in kaart te brengen en precies vast te leggen. Daar komt heel veel bij kijken. Gespecialiseerde collectiemedewerkers, waaronder ook vrijwilligers, verzamelen zo veel mogelijk gegevens. Objecten moeten worden gemeten, gecontroleerd, krijgen een naam en nummer en worden gefotografeerd. Alles leggen de medewerkers nauwkeurig vast in een digitaal registratiesysteem.
Dankzij de foto’s kunnen alle objecten later via internet ontsloten worden. De informatie over de objecten wordt dan ook voor het publiek toegankelijk. Het muZEEum kan in haar gebouw immers niet alles laten zien.

project Rooswijk registratie mesheften
project Rooswijk registratie mesheften
project Rooswijk registratie mesheften
project Rooswijk - mesheften
project Rooswijk in muZEEum
project Rooswijk in muZEEum
project Rooswijk in muZEEum

De laatste reis

Het schip was op weg van Texel naar Azië. Op 9 januari 1740 is het tijdens een hevige storm voor de Engelse kust met man en muis gezonken. In 2004 is het wrak pas ontdekt.

Een schip zoals De Rooswijk is als een dorp met meer dan 200 inwoners. Op de zeebodem is de tijd stilgezet. Aan boord is veel zilver om in Azië goederen van te kopen. Daarnaast zijn er ook spullen aanwezig die de bemanning nodig heeft. Om te eten en drinken natuurlijk, maar ook sabels en musketten. En spijkers voor onderhoud van het schip. Over dit deel van de lading is minder bekend en daarom zijn deze vondsten eigenlijk interessanter dan het zilver.

Naast objecten van De Rooswijk heeft het muZEEum ook veel objecten in beheer van een ander VOC-schip, genaamd ’t Vliegent Hert. Dit schip is in 1735 gezonken, niet ver van de kunst van Walcheren. Alle 150 opvarenden vonden de dood.

Het muZEEum beheert een van de grootste en belangrijkste collecties onderwaterarcheologie van Nederland.

Hier kun je een uitzending zien van Het Klokhuis over de opgraving van De Rooswijk in de zomer van 2017.

bekijk deze uitzending van Het Klokhuis