De Kazematten

De Kazematten in Vlissingen, onderdeel van het Zeeuws maritiem muZEEum, blijven uit voorzorg voorlopig gesloten. Tijdens een inspectie door Wwaterschap Scheldestromen (eigenaar) is geconstateerd dat de muren in een slechtere conditie zijn dan voorheen. Omdat de veiligheid van de museumbezoekers en medewerkers voorop staat, heeft het waterschap besloten direct bouwkundig onderzoek uit te voeren. Uit het onderzoek blijkt dat de schade géén gevolgen heeft voor de constructieve functie van de waterkering en ook niet voor de verkeersveiligheid van de gebruikers van de boulevard.

Wat is er aan de hand?
Twee weken geleden is geconstateerd dat er scheuren in de muren zijn bij gekomen en dat sommige muren opbollen. Als gevolg van het zoute milieu en vocht zijn de muren in de Kazematten in zorgelijke staat. De eerste laag van de muur heeft veel vocht opgenomen waardoor de stenen hun stevigheid verliezen. Dit heeft geen gevolgen voor de constructie, omdat de muren meer dan een meter dik zijn en het er naar uitziet dat alleen de eerste laag is aangetast. De stenen die in slechte staat zijn, kunnen wel los gaan laten. Het waterschap wil voorkomen dat dit gebeurt op het moment dat er bezoekers in de Kazematten aanwezig zijn. Daarom blijven de deuren voorlopig gesloten. De komende periode wordt gebruikt om nader onderzoek te doen en te bekijken welke maatregelen er nodig zijn.  

 

Kazematten - foto Sam Stegers

Strategisch

De Kazematten uit 1811 liggen op de grens van land en water. Eigenlijk is dit bouwwerk een monument in een monument. Deze kazematten zijn namelijk te vinden in het hart van het Keizersbolwerk, een onderdeel van de Vlissingse vestingwerken uit 1548. Het is niet verwonderlijk dat de keizers Karel V, Napoleon en zeeheld Michiel de Ruyter van dit complex gebruik hebben gemaakt. De strategische ligging ten opzichte van Antwerpen en Engeland en het diepe vaarwater maken dit tot een gewilde locatie. Het is al eeuwenlang een plek van komen en gaan.

De Kazematten

In de spannende ruimtes van De Kazematten kun je de Kazerat helpen de sleutel op het slot te vinden. Zoek in de vijf gewelven naar aanwijzingen. Speel ondertussen nog even boter-kaas-eieren en sjoel met broden in de voormalige garnizoensbakkerij. Of probeer of jij net zulke goede zandtekeningen kunt maken als de verteller in de filmpjes.