Jaarrekeningen

De Stichting Maritiem Museum Zeeland (MMZ) stelt zich ten doel om bij een breed publiek de kennis van en belangstelling voor de ontwikkelingen op het gebied van de maritieme geschiedenis en cultuur in het algemeen en meer in het bijzonder in Zeeland te bevorderen, zoals de Zeeuwse geografie, scheepsbouw, scheepvaart, het Loodswezen en Loodsdiensten, maritieme handel (Verenigde Oost-Indische Compagnie en West-Indische Compagnie) en regionaal maritieme cultuuruitingen. Het MuZEEum wil haar potenties benutten en zich nadrukkelijk positioneren met een attractief en onderscheidend aanbod.

De Stichting Maritiem Museum Zeeland is statutair gevestigd in Vlissingen en ingeschreven onder nummer 22042471 bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest/Nederland.

Bekijk hier de jaarrekening 2021
Bekijk hier de jaarrekening 2020
Bekijk hier de jaarrekening 2019
Bekijk hier de jaarrekening 2018
Bekijk hier de jaarrekening 2017