Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Maritiem Museum Zeeland heeft de status van Culturele ANBI. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling.

Man luistert audiotour in museum

Missie muZEEum

Een maritieme wereld is onmisbaar als onderdeel van onze samenleving en identiteit, vroeger, nu en straks. 
Op een inspirerende manier beleef je in het muZEEum hoe de scheepvaartgeschiedenis en het maritieme leven van Zeeland van grote invloed is op
wie wij nu zijn. 

Het Maritiem Muzeeum Zeeland wordt bestuurd door directeur Onno Bakker onder toezicht van een Raad van Bestuur (onbezoldigd). Voor de medewerkers geldt de museum-CAO. 

Voor het standaardformulier voor publicatieplicht ANBI, klik hier.

Projectie Michiel de Ruyter in muzeeum

ANBI gegevens

Stichting Maritiem Museum Zeeland
Nieuwendijk 15
4381 BV Vlissingen 

RSIN 806964923

KvK 22042471

IBAN NL 71 RABO 0349325847

BIC RABONL2U