Zes prachtige maritieme schilderijen naar het muZEEum

Het Zeeuws maritiem muZEEum Vlissingen verwerft zes maritieme topstukken uit de Inder Rieden collectie. De bruikleen geldt voor langere tijd. Het zijn 17de-eeuwse scheepsportretten en zeegezichten uit de collectie van de Londense verzamelaar van Nederlandse afkomst Anthony Inder Rieden (1940). Samen met Inder Rieden is een aantal werken geselecteerd die perfect past bij het verhaal van de toekomstige nieuwe inrichting van het muZEEum. Met de vernieuwing wil het muZEEum zich positioneren als hét zeevaardersmuseum van Nederland.

Jacob Bellevois- De Slag bij de Medway met de veroverde Unity (1670) - muZEEum

Tentoonstelling

In aanloop naar de herinrichting organiseert het muZEEum alvast een tentoonstelling van de zes bruiklenen. Hierbij worden de Inder Rieden-schilderijen uitgebreid in hun context geplaatst. De tentoonstelling opent op 26 juni en toont een prachtig beeld van de Gouden Eeuw op het water in Zeeland en daarbuiten. Bij de voorbereidingen van de expositie is onder andere Dr. Remmelt Daalder betrokken. Daalder is oud-conservator picturalia van het Scheepvaartmuseum Amsterdam en een specialist op het gebied van maritieme kunst en geschiedenis.

Jan Abrahamsz Beerstraten, Een fluit op de Wester Schelde voor Vlissingen, ca. 1660-1665

De zes schilderijen

De zes schilderijen die in de bruiklenen zitten zijn:

  1. Andries van Eertvelt, De terugkeer naar Amsterdam van de Tweede Expeditie naar Oost-Indië, 17 of 19 juli 1599 (ca. 1610)
  2. Andries van Eertvelt, Een jacht en driemasters in kunstwateren, ca. 1625
  3. Cornelis Bol, Boten op de Schelde voor Antwerpen, ca. 1615-1620
  4. Jan Abrahamsz Beerstraten, Een fluit op de Wester Schelde voor Vlissingen, ca. 1660-1665
  5. Jacob Bellevois, De Slag bij Medway met de veroverde ‘Unity’ (voorheen ‘Jonathan’), 1670
  6. Hans Goderis, Een storm op zee met een schipbreuk, 1626