Zeeslagen in de Eerste Engels-Nederlandse oorlog

In de jaren dat Michiel carrière op zee maakt, zijn Engeland en de Republiek de grootste handelsmogendheden.

Ze gaan oorlog voeren om hun eigen koopvaardij en bijbehorende vaarroutes te beschermen en uit te breiden. 

landkaart 1e oorlog

Eerste Engels-Nederlandse oorlog

De voornaamste oorzaak van het uitbreken van de Eerste Engels-Nederlandse oorlog is de Akte van Navigatie die Engeland in oktober 1651 uitvaardigt. Dit is een reactie op de weigering van Nederland zich aan te sluiten bij het Engelse Gemenebest.

Deze eerste scheepvaartwet houdt in dat niet-Engelse schepen geen goederen van buiten Europa naar Engeland mogen vervoeren. Ook eist Engeland het alleenrecht op de handel en de visserij in de zee rond de Britse Eilanden. De belangrijke handelspositie van Nederland zal zo worden aangetast.

Na het uitbreken van de oorlog gaat luitenant-admiraal Tromp in juli 1652 op zoek naar de Engelse vloot.

1e Engels-Ned oorlog

Meteen strijdvaardig

Om de Nederlandse koopvaarders in het Kanaal te beschermen en de Engelse scheepvaart zoveel mogelijk schade toe te brengen wordt een extra eskader uitgerust. De Zeeuwse admiraliteit vraagt of Michiel vice-commandeur onder opperbevel van vice-admiraal Witte de With wil worden.

Michiel twijfelt; hij wil eigenlijk na zijn huwelijk met Anna van Gelder gaan rentenieren. Uiteindelijk zegt hij toe op voorwaarde dat het voor slechts één zeetocht is. Op 29 juli 1652 wordt hij aangesteld.

Omdat Witte de With zich bevindt bij de vloot van Tromp, krijgt Michiel het opperbevel van het eskader dat op 9 augustus uitvaart. Ze zouden een koopvaardijvloot door het Kanaal begeleiden maar als hij hoort dat de Engelse vloot onder admiraal George Ayscue is uitgevaren, gaat hij daar meteen op af.

 

slag bij Plymouth

Slag bij Plymouth

Op 26 augustus raakt Michiel slaags met het Engelse eskader: de slag bij Plymouth. In zijn eerste klus in dienst van de Nederlandse marine deelt hij meteen een nederlaag aan de Engelsen uit. De overwinning wordt in Nederland groots gevierd. Michiel krijgt daar echter niks van mee omdat hij nog maanden op zee verblijft. 

Deze prent is afkomstig uit het Zeeuws Archief. Bovenaan staat: Seeslagh van M. de Ruyter en G. Hiscou voor Plemuyen. G.Hiscou is admiraal George Ayscue.

Wat kun je allemaal afleiden uit deze prent? Kun je zien welke schepen Engels zijn en welke Nederlands? Kun je je voorstellen hoe de Nederlandse schepen in een linie waren geformeerd? Kun je zien dat de Nederlanders voornamelijk schoten op de zeilen en touwen om de vijandelijke schepen te kunnen enteren? En dat de Engelsen op zo'n manier schoten dat de tegenpartij zou zinken?