Maak een rondleiding of stadswandeling

Pas als je de verhalen achter de objecten hoort, komt het voorwerp tot leven. Maak gebruik van de parate kennis van onze gidsen. Zij kunnen bovendien heel boeiend vertellen. Ze stemmen hun verhaal af op de vraag van de groep. 
In overleg is een thema te kiezen. Denk aan de VOC, het leven aan boord, Michiel de Ruyter, sterke vrouwen aan de wal, de Tweede wereldoorlog in Vlissingen. Of een ander onderwerp dat uw speciale interesse heeft. 

Een gids kost € 60,- voor een groep (exclusief entree). In verband met de COVID-maatregelen is het maximumaantal per groep vastgesteld op 8 personen bij een rondleiding.

Een stadswandeling kost € 75,- voor de gids (maximaal 8 personen, of één groep uit één huishouden).