Verantwoording foto's

De foto's op onze website zijn door verschillende fotografen gemaakt:

Mechteld Jansen

Lex de Meester

Ruben Oreel

Sam Stegers

Uit de collectie van het Gemeentearchief Vlissingen.

De foto's mogen niet zonder toestemming van het muZEEum worden gebruikt in andere media. Stuur daarvoor even een mail naar communicatie@muzeeum.nl.