Walcheren: het verdronken eiland

Nu in de Pakhuizen te zien: een nieuwe expositie in foto's en verhalen over de inundatie.

In oktober 1944 bombarderen de geallieerden de dijken van het eiland Walcheren om de bezetter te verjagen. Grote delen van het bewoonde gebied komen onder water te staan. In de Walcherse dorpen leven de mensen verder, op het ritme van het getij. Het duurt meer dan een jaar voordat de dijken zijn gedicht. 
 

Paard en wagen rijden door Souburg tijdens de inundatie: het paard loopt tot de buik in het water, mensen staan op de kar

Tussen eb en vloed

De Souburgse fotograaf A.G. Kruithof heeft het dorpsleven tijdens de inundatie op foto’s  vastgelegd. Ooggetuige Jan Kaljouw vertelt hoe het was om alleen op de bovenste verdieping te kunnen wonen en om het meeste vervoer met bootjes te moeten doen. Samen brengen foto's en verhalen een onderbelicht deel van onze geschiedenis tot leven: een beeld van veerkrachtige Zeeuwen tussen eb en vloed.  
 

Kaart van Walcheren tijdens de inundatie

Bijzondere collectie

Een aantal jaren geleden schonk de familie van fotograaf Kruithof diens collectie aan het gemeentearchief Vlissingen. Ad Tramper, voormalig archivaris van het gemeentearchief Vlissingen en momenteel werkzaam bij het Zeeuws Archief, wist meteen dat hij iets heel speciaals in handen kreeg. “Het zijn echt heel bijzondere foto’s, het is een unieke collectie. De foto’s zijn niet alleen ten tijde van de inundatie gemaakt, maar ook daarna, de tijd van de wederopbouw en de jaren vijftig. Het geeft een mooi tijdsbeeld”.

Lees meer op de website van het Zeeuws Archief.

Walcheren onder water - Souburg

Met dank aan: 
Jan Kaljouw, gemeente Vlissingen, Stichting De Godshuizen, Stichting Hervormde Jeugdgebouwen, Stichting van de Sande, Stichting Van de Velde publicatiefonds, Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen, Zeeuws Archief. 
 
Concept en realisatie: Zeeuws maritiem muZEEum, decreet