Prachtige maritieme schilderijen in het muZEEum

Schepen zijn onmisbaar. In de zeventiende eeuw is dat ook al zo. Schepen vervoeren goederen en mensen, ze maken deel uit van de oorlogsvloot en ze zeilen over de hele wereld voor winst of buit. In alle havensteden zijn kunstenaars die deze maritieme activiteiten vastleggen. Ze verkopen hun werk aan gewone mensen die een ‘zeetje met wat schepen’ aan de muur willen. Kooplieden en kapiteins geven zeeschilders opdracht om hun schip en hun heldendaden op zee te vereeuwigen.

Jacob Bellevois- De Slag bij de Medway met de veroverde Unity (1670) - muZEEum

Tentoonstelling

De expositie Wind in de zeilen toont een dwarsdoorsnede van de enorme schilderijenproductie uit de periode 1600-1700. Het zijn vooral succesverhalen: we zien hoe trots mensen zijn op de zeevaart. Dat het leven aan boord hard en gevaarlijk is, zien we soms ook: bij een storm of een schipbreuk in olieverf kun je, veilig thuis, lekker griezelen.

Alle getoonde schilderijen komen uit de privéverzameling van Anthony Inder Rieden. Gefascineerd door dit typisch Nederlands-Vlaamse specialisme bouwde hij een unieke verzameling op van bijna zeventig schilderijen. Zes daarvan zijn nu hier te zien. Het muZEEum heeft deze zes schilderijen voor langere tijd in bruikleen kunnen verwerven. Ze zullen een belangrijke rol spelen in de toekomstige nieuwe inrichting van het muZEEum. 

Jan Abrahamsz Beerstraten, Een fluit op de Wester Schelde voor Vlissingen, ca. 1660-1665

De zes schilderijen

De zes schilderijen die in bruikleen zijn:

  1. Andries van Eertvelt, De terugkeer naar Amsterdam van de Tweede Expeditie naar Oost-Indië, 17 of 19 juli 1599 (ca. 1610)
  2. Andries van Eertvelt, Een jacht en driemasters in kunstwateren, ca. 1625
  3. Cornelis Bol, Boten op de Schelde voor Antwerpen, ca. 1615-1620
  4. Jan Abrahamsz Beerstraten, Een fluit op de Wester Schelde voor Vlissingen, ca. 1660-1665
  5. Jacob Bellevois, De Slag bij Medway met de veroverde ‘Unity’ (voorheen ‘Jonathan’), 1670
  6. Hans Goderis, Een storm op zee met een schipbreuk, 1626

Met veel dank aan gastconservator dr. Remmelt Daalder.
De tentoonstelling kwam tot stand met de ondersteuning van Stichting Moerman Promotie Vlissingen, de Stichting Maritieme Activiteiten De Ruyter, Stichting Gravin van Bylandt, het Van de Velde Publicatiefonds en het Familiefonds Hurgonje.