Word Vriend van het muZEEum

De Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen is opgericht in 1982 en bestaat uit een groot aantal leden verspreid over heel Nederland. Deze leden dragen het Zeeuws Maritiem muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen een warm hart toe en leveren door middel van hun contributie een bijdrage aan de doelstelling van de vereniging: "Het bevorderen en stimuleren van activiteiten in en om het Zeeuws Maritiem muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen".

Groepen

Activiteiten

De activiteiten van de vereniging bestaan onder andere uit: 
- het uitgeven van het kwartaal-tijdschrift Den Spiegel (alle leden ontvangen er natuurlijk een, maar het blad komt ook in de losse verkoop)
- het ondersteunen bij aankopen van voorwerpen voor de museumcollectie en het verlenen van medewerking aan het verwerven van materiaal voor het gemeentearchief 
- het mede bekostigen van restauraties van museumvoorwerpen 
- het organiseren van lezingen en excursies
- het ondersteunen bij diverse activiteiten van het archief voor het vergroten van de kennis van de lokale geschiedenis. 

Lidmaatschap

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt op dit moment € 25,00 per kalenderjaar. Wanneer uw partner ook lid wordt, geldt een minimumbedrag van € 35,00 per kalenderjaar. U kunt natuurlijk een hoger bedrag naar keuze worden betaald. Elk bedrag boven de minimumcontributie komt geheel ten goede aan het reeds genoemde aankoop- en restauratiefonds. 

Voor dit lidmaatschap krijgt u:
- gratis toegang tot alle activiteiten van de vereniging
- een gratis abonnement op het tijdschrift Den Spiegel
- gratis toegang tot het muZEEum.

Word nu lid