Het muZEEum vernieuwt

Het Zeeuws maritiem muZEEum is één van de mooiste maritieme musea van Nederland. De potentie aan bezoekers is groot. Maar de huidige presentatie is ruim vijftien jaar oud en sluit niet meer aan bij een nieuwe generatie bezoekers. Met een ambitieus vernieuwingsplan wil het muZEEum nu een inhaalslag maken. Het muZEEum maakt de stap van een provinciaal naar een nationaal georiënteerd themamuseum, waarin het ‘eigen’ Zeeuwse maritieme verhaal het middelpunt vormt.

Kinderen op de uitkijk muZEEum

Zeevaardersmuseum

Het muZEEum wil zich positioneren als hét zeevaarders­museum van Nederland. Het verhaal van de nieuwe presentatie gaat over de zeereis, gezien vanuit de persoonlijke ervaringen van zeevaarders. Verhalen over zeereizen, onbekende bestemmingen, successen en tegenslagen. Over hoe de wereldhandel ontstond en Zeeland rijkdom en macht vergaarde in de 17e eeuw, maar ook diepe sporen naliet. Het muZEEum wil vertellen over personen die onlosmakelijk verbonden zijn met de geschiedenis en de identiteit van Vlissingen en Zeeland, maar ook met die van Nederland.

Michiel de Ruyter, geboren en getogen in Vlissingen, krijgt een centrale rol in de nieuwe opstelling over zeevaarders. Lampsins, de koopman, scheepsbouwer, slavenhandelaar én werkgever van De Ruyter, in wiens woonhuis het muZEEum is gevestigd, heeft ook een belangrijke rol in het verhaal. Aan de hand van de levensloop van Michiel de Ruyter en Cornelis Lampsins krijgen nationale thema’s als de Gouden Eeuw, het kolonialisme en slavernij een plek. Centraal staat de impact van de geschiedenis op ons huidige leven. De nieuwe presentatie is relevant en actueel. Het stimuleert de dialoog tussen generaties en mensen met verschillende achtergrond en herkomst.

Het gaat om storytelling: we nemen de bezoekers mee op een zeereis en laten ze anders terugkomen dan bij vertrek: met nieuwe inzichten en een frisse blik.

Impressie zaal schepen bouwen

Afronding in 2023

De museumgebouwen krijgen een prominente rol in het verhaal: het karakteristieke 17-eeuwse Lampsinshuis is de locatie voor het historische Gouden Eeuw­verhaal, de Nieuwbouw is de plek voor de moderne maritieme geschiedenis en de Pakhuizen dienen als openbare ‘opslag’ van de verhalen over de collectie.

De vernieuwing moet bijdragen aan de nationale positionering van het muZEEum. Het muZEEum is één van de Canonmusea van Nederland. Met een sterk eigen verhaal verbonden aan de Nederlandse­ en wereld­ geschiedenis, wil het muZEEum aantrekkelijk zijn voor een (inter)nationaal publiek, maar ook voor de eigen inwoners van Zeeland.

Daarnaast wil het muZEEum zich profileren als educatief museum: een museum dat door alle kinderen leuk en leerzaam gevonden wordt en dat fungeert als extern klaslokaal voor basis­ en voortgezet onderwijs.

De totale kosten van het plan bedragen 1,9 miljoen euro. Het dekkingsplan voorziet in een bijdrage van de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen, fondsen, sponsoren en particulieren. Het muZEEum streeft naar een fasegewijze realisatie van dit plan met een afronding in 2023.