Geef het muZEEum toekomst

Met de ondernemersgeest uit de Gouden Eeuw zet het Zeeuws maritiem muZEEum koers naar een inspirerende toekomst. Wij verbinden generaties met ons rijke maritieme verleden en heden. Alleen met steun van particulieren, bedrijven en fondsen kan ons museum de unieke maritieme collectie laten zien op deze inspirerende locatie aan de monding van de Westerschelde. Met uw steun kunnen wij onze presentatie vernieuwen, bijzondere tentoonstellingen organiseren en educatieve programma's ontwikkelen. Het muZEEum is aangemerkt als ANBI: een algemeen nut beogende instelling.

Particulieren

Het Zeeuws maritiem muZEEum is een actieve culturele onderneming die graag bijzondere en langdurige relaties aangaat. Zo zorgen wij er samen met u voor dat het museum kan blijven varen. Steun van vrienden, sponsoren en begunstigers is hiervoor van groot belang. Kom aan boord van het Zeeuws maritiem muZEEum en zet met ons koers naar een inspirerende toekomst!

Bijvoorbeeld: Trude Waasdorp ondersteunt het muZEEum door de audiotours mogelijk te maken, zowel de investering als de jaarlijkse kosten voor het gebruik. Zonder haar financiële hulp was deze waardevolle toevoeging aan het muZEEum niet mogelijk geweest.

Het muZEEum is aangemerkt als ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Als ANBI zijn wij geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw gift komt geheel ten goede aan het culturele doel. Wanneer u eenmalig of incidenteel een schenking wilt doen aan het muZEEum, kan deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Uw gift komt ten goede aan het muZEEum of een project binnen het muZEEum naar keuze.

Wanneer u het muZEEum voor een langere periode wilt steunen, is uw belastingvoordeel het grootst. U zegt dan voor minstens vijf jaar toe het muZEEum jaarlijks te steunen met een vast bedrag. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een notariële akte is niet meer verplicht. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Onno Bakker 0118 412 498, directie@muzeeum.nl.

Schenken van een object

Schenkingen van particulieren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de collectie van het muZEEum. Als u van plan bent een object of kunstvoorwerp te schenken of na te laten aan het muZEEum, brengen we u graag in contact met de conservator van het muZEEum.

Het schenken van objecten of kunstvoorwerpen kan gelden als aftrekpost van de inkomstenbelasting, onder andere in de vorm van een periodieke gift. Daarnaast maakt de overheid het mogelijk erfbelasting te betalen met nagelaten voorwerpen van kunsthistorisch belang. Een speciale commissie beoordeelt of voorwerpen voor deze regeling in aanmerking komen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Pol Verbeeck: 0118 412 498, p.verbeeck@muzeeum.nl.

Eenmalige donaties, groot of klein, zijn van harte welkom! Maak gebruik van deze knop:
toetreding canon

Bedrijven

Een partnerschap met het muZEEum biedt volop meerwaarde voor uw organisatie; het versterkt uw merk, creëert bedrijfstrots en laat uw maatschappelijke betrokkenheid zien. Als bedrijf is het mogelijk om ambities van het Zeeuws maritiem muZEEum te ondersteunen en tegelijkertijd uw eigen doelstellingen en activiteiten te versterken. Wij wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden van een cultureel partnerschap en exclusieve privileges. Damen, Amels, Orsted en het Loodswezen gingen u voor, samen met onze andere sponsoren. Vanzelfsprekend kunt u ook een bepaald project eenmalig ondersteunen. 

Elke samenwerking wordt op maat gemaakt, want elke onderneming is uniek. Wij denken graag met u mee over welke investering het beste bij uw bedrijf en het gewenste rendement past.

BGL-uitreiking-prijs (foto Jurgen Jacob Lodder)

Schenken en nalaten

U kunt het muZEEum in uw testament opnemen. U kunt kiezen voor een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het museum een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Met een legaat laat u een geldbedrag of goed na.
Het muZEEum is vanwege de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting. Mocht u voornemens zijn het muZEEum een bedrag na te laten, dan komt dit daarom volledig ten goede aan het muZEEum. U bepaalt zelf of u het muZEEum breed wilt steunen of een specifiek project. Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden waarop wij uw wensen het beste kunnen realiseren. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Onno Bakker 0118 412 498, directie@muzeeum.nl.

Fondsen

Het Zeeuws maritiem muZEEum wordt in toenemende mate ondersteunt door verschillende fondsen. Bijzonder blij waren we met de gulle gift van de BankGiroLoterij voorjaar 2019. 

Word Vriend