Familieportret De Ruyter topstuk

Het Zeeuws maritiem muZEEum heeft het levensgrote familieportret van Michiel de Ruyter langdurig in bruikleen gekregen van het Rijksmuseum. Het topstuk heeft een prominente plek in de Pronkzaal van het Lampsinshuis.  

familieportret De Ruyter

Het familieportret van De Ruyter, met de afmeting van drie bij vier meter, is door de portretschilder Juriaen Jacobszn. in opdracht van De Ruyter zelf geschilderd. Op het schilderij staat het echtpaar Michiel en Anna de Ruyter afgebeeld, samen met hun kinderen, schoonzoon en kleinkind. Het is het enige familieportret van de familie De Ruyter. Het schilderij is recentelijk volledig gerestaureerd in opdracht van de stichting Michiel de Ruyter.  

Het familieportret maakt nu onderdeel uit van de tentoonstelling Rampjaar 1672: Michiel de Ruyter 'redder des vaderlands'.

Het familieportret is voor het muZEEum een unieke aanvulling op de Michiel de Ruyter-collectie.    

Burgemeester Van den Tillaar met zijn gezin

Maak je eigen familieportret

In de Pronkzaal is een hoek zo ingericht dat je er met je eigen familie (of wie je dan ook wil) op de foto kunt.