1572: Vlissingen in verzet

In 1572 wonen er ongeveer vierduizend mensen binnen de muren van Vlissingen. Zij moeten gehoorzamen aan de macht in Spanje. En ze hebben al zo weinig geld. Daar komt nog bij dat de Vlissingers de Spaanse soldaten onderdak moet geven. En eten en drinken...

Cees van der Burght - 1572 Vlissingen

Hoe was het ook al weer?

De Spaanse schepen liggen al voor kust. De Vlissingers pikken het niet langer. Ze zijn verenigd in hun verzet: katholiek en protestant, burgers en machthebbers, arm en rijk. Op 6 april 1572 weten ze gezamenlijk de Spanjaarden te weren uit de stad. 

Cees van der Burght - 1572 Vlissingen in verzet

De eerste stad

Aan de hand van tekeningen van Cees van der Burght volg je de gebeurtenissen van 6 april 1572 van moment tot moment.

Willem van Oranje geeft Vlissingen de eer zich de eerste stad te mogen noemen waar de vijand door de stedelingen zelf is verdreven. Na 6 april volgen nog veel steden in Zeeland en Holland het Vlissingse voorbeeld, precies zoals de prins hoopt. In Holland boekt Oranje belangrijke successen, zoals de victorie van Alkmaar (1573) en het ontzet van Leiden (1574). In 1579 sluiten meerdere provincies zich aan bij de Unie van Utrecht, een verbond om samen verder te gaan in de strijd. Dit leidt er in 1588 toe dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ontstaat: de geboorte van Nederland.

Cees van der Burght kleur - Vlissingen 1572

Dubbelexpositie

Dit jaar is het dus 450 jaar geleden dat ons land in opstand kwam verzet tegen de Spaanse overheerser. Dat wordt landelijk uitgebreid herdacht. Op 1 april opent daarom een dubbelexpositie: één in het gemeentehuis van Vlissingen en één in het Zeeuws maritiem muZEEum.