Objecten uit de collectie

Een groot deel van de gemeentelijke collectie inventariseren we opnieuw. 
Op deze pagina kun je objecten zien uit het muZEEum die eigenlijk nooit te zien zijn, maar die met zorg zijn opgeslagen in het depot. Voor nu zetten we voor een keer de schijnwerpers op ze.

De collectie van de gemeente Vlissingen bestaat uit circa 12.000 voorwerpen en heeft al een lange geschiedenis. In 1889 besluit de gemeenteraad Vlissingen om de ‘zilverschat’, de enige curiosa overgebleven na de brand van het stadhuis in 1809, voor 18.000 gulden te verkopen aan het Rijksmuseum. 

Dit stuit op verzet van de Vlissingse bevolking. Uiteindelijk wordt op initiatief van amateurhistoricus en verzamelaar Willem van Os in 1890 de Oudheidskamer opgericht, waar voorwerpen bijeengebracht worden die eigendom blijven van de gemeente Vlissingen. In de periode daarna vindt er collectievorming plaats door aankopen, legaten en schenkingen. Het muZEEum beheert deze collectie voor de gemeente.

plank-vliegend-hert-met-haar-muzeeum

Plank met haar

In het muZEEum depot bij COVRA liggen bijzondere voorwerpen veilig opgeslagen. Zo ook deze plank met nummer 16220. Wie wat beter kijkt ziet rondom vierkante nagel gaten ook de roestbruine kleur en plakkaat met haren.
Het betreft een plank van het schip 't Vliegent Hert, gestrand in 1735. In de scheepsbouw werd runder- of schapenhaar ook wel gebruikt als afdichtingsmateriaal.

theelepeltjes als souvenir

Souvenirs

Deze objecten komen van dezelfde schenker. Mogelijk zijn de objecten een souvenir van vakanties en reizen uit lang vervlogen tijden. Zoals het lepeltje met de afbeelding van Koningin Victoria die op 20 juni 1897 haar diamanten jubileum vierde. De objecten werden in de tweede helft van de 20ste eeuw aan het muZEEum geschonken.

verklikker Orangisten

Appeltjes van Oranje

In de collectie van het muZEEum bevinden zich een aantal 'oranjegezinde' objecten, waaronder dit ronde object, objectnummer 880. Het is een zogeheten Bedriegertje of Verklikkertje: een medaillon met het 'onzichtbaar' portret van Prins Willem V en Wilhelmina van Pruisen. Door het bolle glas te verwarmen, verschijnt het portret van Prins Willem V en zijn gemalin waartussen een oranjeboom in een tobbe, een leeuw met zwaard en een genius met vaantje staan. Het komt uit de Patriottentijd (ca 1780-1795). Gebruikt door een Orangist.

Munten uit het Vliegend Hert VOC

Munten uit 't Vliegend Hert

Op afdeling Avontuur kunt u deze objecten zien. Ze komen van het scheepswrak 't Vliegent Hert. Met het blote oog is de afbeelding lastig te zien, maar door de camera is het duidelijk om welke munten het gaat.

Object uit het Vliegend Hert muZEEum

Object uit 't Vliegend Hert

Met regelmaat zijn er objecten die lastig te herleiden zijn. Zo ook dit object (nummer 24410) uit het wrak van VOC-schip 't Vliegent Hert. Over dit object hebben we al overlegd met maritiem archeologen uit Engeland én het boek Hollandia Compendium kwam er aan te pas! Maar nog weten we het niet helemaal zeker. Heeft u enig idee of een gouden tip?

kever

Juwelen op zolder

In het open depot ligt een aantal juwelen, waaronder oorbellen waar echte kevers voor zijn gebruikt. Zo mooi als de natuur ze maakt, maak je ze niet na, moet de juwelier hebben gedacht. Objectnummer 24275

netsuke - Japanse gordelknoop

Netsuke - Japanse gordelknoop

Omdat een traditionele Japanse kimono geen zakken had, werd alles aan koorden (himo) gehangen. De koorden werden achter een riem (obi) doorgehaald. Om ervoor te zorgen dat de koorden bleven hangen, werden ze aan de bovenkant met een netsuke (gordelknoop) vastgemaakt.

De voorstelling van de netsuke had een diepere betekenis. Meestal droeg de drager er een van zijn geboortejaar, bijvoorbeeld het jaar van de aap. Het materiaal kon van alles zijn. Zo zal een houthakker meestal hout gebruiken, een visser zal een netsuke van visbeen maken.

Deze netsuke is van porselein en komt uit de collectie gemeente Vlissingen. 

rol tickets museum

Rol tickets stedelijk museum Vlissingen

Ver voor de opening van het muZEEum op de Nieuwendijk zag een toegangskaartje tot het Stedelijk museum Vlissingen er zo uit. 

Voor de prijs van 0.40 cent kon je het historische pand op het Bellamypark bezoeken en de collectie van dichtbij zien. Wie van onze trouwe bezoekers kan zich nog herinneren in welk jaar dat was?

Marconi telegrafeermachine

Draadloos contact onderhouden

Dit object (18226) is een apparaat uit een project Wrakopruiming. Een grootscheepse opruimoperatie voor de verdieping van de Schelde.
In een tijd waarin we gemakkelijk draadloos contact onderhouden met onze familie, vrienden, collega’s en de wereld om ons heen, doet dit apparaat vreemd aan. Dit object werd ooit gemaakt door Marconi's Wireless Telegraph Ci. Ltd. Het zorgde in zijn tijd voor de communicatie met de wereld buiten de stuurhut.
Voor het registratieplan van het muZEEum ging het apparaat op de foto en werd de toestand gemonitord.

object van onbekende afkomst

Object van onbekende afkomst

Een aantal objecten in de muZEEum-collectie zijn minimaal geregistreerd. Zo kan het voorkomen dat er weinig bekend is over de achtergrond van een object.
Van object 20451 kennen we de afkomst niet. We weten niet hoelang het object al in de collectie is of wie de schenker is. Is het onderdeel geweest van het stadhuis dat op de Grote Markt heeft gestaan dat op 14 augustus 1809 volledig uitbrandde? 
Wie helpt ons aan deze informatie?

Amfoor uit de tweede eeuw

Amfoor uit de tweede eeuw

In de uiterste hoek van het Open Depot - op rek 6, plank B - is dit bijzondere object uit de Gemeentelijke collectie altijd te zien. Het is een amfoor, vermoedelijk uit het midden van de tweede eeuw. Hij komt uit de Scheldvallei; mogelijk Bergen op Zoom. De amfoor is puntgaaf en onbeschadigd gevonden, zo meldt de Vlissingse courant al op 29-05-1929 én de NRC op 31-05-1929. Over de vindplaats geeft het registratiesysteem, de documentatie en de krantenartikelen weinig prijs behalve: "Gevonden in veenlaag op 10 m diep. In de buurt van Vlissingen". Mogelijk tijdens het graven van de verbeterde buitenhaven en sluiswerken?

zaag van zaagvis

Zaag van zaagvis als uithangbord

Op rek 25, plank E, ligt de zaag van een zaagvis. Door het dier gebruikt om de bodem om te woelen, door de apothekersfamilie Baert gebruikt als uithangbord in hun Apotheek op Walstraat nummer 54. Apotheker C.G. Baert schonk het object in 1915 aan het Stedelijk Museum.
De familie Baert heeft een lange geschiedenis. Vanaf de 17e eeuw waren zij in Vlissingen actief in functies van chirurgijn, dokter en apotheker. Coosje Busken, ook een bekende Vlissingse, is verwant aan deze familie. Zij was de dochter van Jacoba Baert (1729-1784).

stemkastje vrijmetselarij

Stemkastje van de vrijmetselarij

Een bijzondere stemkastje van de vrijmetselarij met maçonnieke tekens, met 34 houten stemballetjes. Het kastje is in twee compartimenten verdeeld (links: voor, rechts: tegen). De stemgerechtigden kregen een houten balletje. Door de hand in het kastje te steken was onzichtbaar voor anderen aan welke zijde hij het balletje liet vallen.
De schenking is mogelijk van voor 1912 en eigendom van de gemeente Vlissingen. Het kastje is op dit moment uitgeleend aan de vrijmetselarij.

schelp uit de collectie

Uit de schelpencollectie

Een objecten uit de schelpencollectie van het muZEEum. De schelp draagt de afbeelding van een arend met een vlag met twaalf rood/witte strepen twaalf sterren.
Dit object komt uit de collectie schelpen van de heer C.A. Kalbfleisch, gemeenteraadslid van Vlissingen vanaf 1881, wethouder vanaf 1901 en o.a. directeur van het voormalige gemeentemuseum.

ganzenveer

Ganzenveer met gouden pen, 1894

De veer is door HM Koningin Wilhelmina gebruikt om haar naam in het gastenboek te schrijven bij haar bezoek aan het Stedelijk Museum Vlissingen in 1894. Ook  HM Koningin Juliana heeft hem gebruikt om haar naam in het gastenboek te schrijven bij haar bezoek aan Vlissingen op 19 augustus 1950.
De vergulde pen is gemaakt door Leroy W. Fairchild.

Mouwonderscheidingstekens

Mouwonderscheidingstekens 1940-'45

Dit zijn mouwonderscheidingstekens. Zij zijn afkomstig uit het archief van de Dienst Luchtbescherming Oost- en West Souburg en werden gebruikt in de periode 1940-1945.

visnetverzwaarder uit het Vliegend Hert

Visnetverzwaarder uit het Vliegend Hert

Dit is een visnetverzwaarder uit het Vliegend Hert (1729 - 1735). De verzwaarder werd aan de onderzijde van visnetten vastgemaakt, zodat deze recht in het water bleven hangen. Op deze visnetverzwaarder staan letters. Onduidelijk is waarom. Was het hergebruik van materiaal? Was het een bepaalde code voor de juiste plek aan het net voor bevestiging? Wie het weet mag het zeggen.

object 876

Object 876

Dit is een echt sierobject: handgemaakt en volledig geborduurd met kleine kralen in diverse kleuren en bloemmotieven.
Het is een beurs. Als je goed kijkt, zie je achter de zilveren beugel twee vakjes.

kerkzak

Tasje in de vorm van een kerkzak

Deze tas zou de vorm van een kerkzak kunnen hebben.

Bij dit object is veel zorg besteed aan het ontwerp en de afwerking van de motieven.