De Nolle

Nolledijk, Inundatiemonument

Slag-om-de-Schelde-Nolledijk

Om de monding van de Westerschelde te verdedigen tegen mogelijke geallieerde aanvallen, hadden de Duitsers het schiereiland Walcheren tot een ware vesting omgebouwd. Zowel in de duinen als op het Walcherse platteland verrezen betonnen geschutsopstellingen, mitrailleurbunkers en versperringen. Om aanvallen vanuit de landzijde op Vlissingen te kunnen weerstaan, werd behalve de kustverdediging ook een landverdediging (Landfront) aangelegd. De geallieerde legerleiding besloot daarom Walcheren onder water te zetten om de Duitse verdediging te verzwakken in verband met de geplande invasie. Toen het bombardement van 3 oktober 1944 op de dijk bij Westkapelle niet voldoende bleek, moesten op 7 oktober de dijken bij De Nolle en Rammekens ter weerszijden van Vlissingen het ontgelden. Op 11 oktober volgde de dijk bij Veere.
Het duurde bijna een jaar voordat het dijkgat van De Nolle kon worden gedicht. Het lukte niet de oorspronkelijke Nolledijk te behouden. Deze dijk volgde ongeveer de huidige laagwaterlijn van het Nollestrand. Het nieuwe dijklichaam ligt daarom een stukje landinwaarts.   

logo SodS met rand

Operatie Infatuate - buitenexpositie

Op 21 september 1944 begint de Slag om de Schelde, bestaande uit verschillende operaties van de geallieerden, met als hoofddoel de doorgang naar Antwerpen veilig te stellen. Begin oktober worden op verschillende punten de dijken op Walcheren kapotgebombardeerd, waardoor Walcheren grotendeels onder water komt te staan. Op 1 november start de finale van de Slag om de Schelde, operatie Infatuate. Geallieerde troepen maken de oversteek van Breskens en landen bij Vlissingen, met de bedoeling om Walcheren te heroveren.
De geallieerden trekken de stad in langs drie routes: langs de boulevard, richting Souburg en dwars door de binnenstad. De opzet van de buitenexpositie Infatuate I, Vlissingen 75 jaar Slag om de Schelde is dat deze drie routes vanaf Uncle Beach opnieuw kunnen worden gevolgd.
Deze buitenexpositie is een initiatief van de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen, het Gemeentearchief Vlissingen en het Zeeuws maritiem muZEEum. De route is gerealiseerd met financiële ondersteuning van de gemeente Vlissingen, gemeente Sluis, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Van de Velde Publicatiefonds.