ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Maritiem Museum Zeeland heeft de status van Culturele ANBI. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling.

gevel muZEEum Vlsiingen

Stichting Maritiem Museum Zeeland

Nieuwendijk 15

4381 BV Vlissingen 

RSIN 806964923

KvK 22042471

IBAN NL 71 RABO 0349325847

BIC RABONL2U

De doelstelling van de stichting is onder andere het bevorderen bij een breed publiek van kennis van an belangstelling voor de ontwikkelingen op het gebied van de maritieme geschiedenis en cultuur in het algemeen en meer in het bijzonder in Zeeland. 

Het Zeeuws maritiem muZEEum wordt bestuurd door directeur Onno Bakker onder toezicht van een Raad van Bestuur (onbezoldigd). Voor de medewerkers geldt de museum-CAO. 

Voor het standaardformulier voor publicatieplicht ANBI, klik hier.