Samen met de stakeholders van het Zeeuws maritiem muZEEum hebben staf en bestuur het afgelopen jaar intensief gezocht naar de richting die het muZEEum moet kiezen wil het toekomstbestendig zijn. In de strategische visie is expliciet gekozen voor een ondernemend muZEEum: vernieuwend, professioneel en onderscheidend, bereid om (verantwoorde) risico’s te nemen en op zoek naar steeds nieuw publiek.

De belangrijkste vernieuwing de komende vijf jaar zal de aanpak van de huidige presentatie zijn. Het muZEEum vertelt verhalen over grote en kleine zeehelden; Michiel de Ruyter zal daarbij een grotere rol gaan spelen. Door digitalisering wil het de collectie maximaal toegankelijk maken. Het wil gaan samenwerken met andere musea (regionaal, nationaal en internationaal). 

Het muZEEum ziet zijn educatieve rol als één van de belangrijkste maatschappelijke opdrachten. Het wil verschillende generaties aan zich binden en meer een familiemuseum zijn met een aantrekkelijke presentatie voor jong en oud.
Het muZEEum wil de spil zijn van de (maritieme) beleving van Vlissingen. Door bijvoorbeeld het VVV-kantoor te huisvesten in de entree van het muZEEum. Het wil dienen als bezoekerscentrum van de hedendaagse havenactiviteiten.

Met al deze inspanningen wil het muZEEum in 2021 40.000 bezoekers trekken. Daarvoor zijn investeringen nodig. Investeringen in versterking van de organisatie - noodzakelijk voor groei - zodat het muZEEum de plannen voor de komende vijf jaar ook waar kan maken. Het muZEEum gaat daarom op zoek naar financiering: fondsenwerving, giften, sponsoren.

Wilt u de volledige versie van de strategische visie (digitaal) ontvangen? Stuurt u dan een bericht naar info@muzeeum.nl.