VOC

 

In het muZEEum te Vlissingen zijn bijzondere archeologische vondsten uit het Scheldekwartier te zien. Verschillende aardewerken schalen, bakken, ander servies en huisraad geven een boeiend beeld over het dagelijks leven van zowel de arme als rijke bewoners uit dit stadsdeel van Vlissingen. Er zijn uiterst zeldzame topstukken te zien zoals een porseleinen bord uit Japan en een faience schaaltje uit Italië. Onder impuls van de beruchte kaapvaart en de succesvolle koopvaardij van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en vooral de West-Indische Compagnie beleefde Vlissingen in de 17e en de eerste helft van de 18e eeuw een grote economische bloei. Deze Gouden Eeuw was een periode van ongekende horizonten, internationale contacten en grote welvaart. In het Scheldekwartier leefden ambachtslieden en arbeiders broederlijk naast kapiteins, handelslieden en bewindhebbers zoals Cornelis Lampsins.