Het Zeeuws maritiem muZEEum, de Kazematten en de Oranjemolen worden beheerd door de Stichting Maritiem Museum Zeeland. Het bestuur hiervan is eindverantwoordelijk voor het beleid van de stichting. Er is gekozen voor een evenwichtige samenstelling uit diverse disciplines waardoor de bestuursleden de directie en staf tot advies en ondersteuning kunnen dienen. Het bestuur heeft zich gecommitteerd aan de code Cultural Governance en de Ethische code voor musea. Het bestuur bestaat uit:

  • dhr. dr. Siert Knigge (voorzitter)
  • dhr. Cees Friesema (vicevoorzitter)
  • dhr. mr. Jan-Willem van Koeveringe (secretaris)
  • mw. drs. Diana Veneklaas-Slots (penningmeester)
  • dhr. Ane Nauta (lid)
  • dhr. drs. Antoine Dellaert (lid)
  • dhr. Ed van Reijmersdal (lid)
  • dhr. ing. Gerard Adan (erevoorzitter)