Met de ondernemersgeest uit de Gouden Eeuw zet het Zeeuws maritiem muZEEum koers naar een inspirerende toekomst. Samen met u verbinden wij heden en verleden op het kruispunt van land en water. Wij vertellen de samenleving maritieme verhalen over het belang van de zee. Alleen met steun van particulieren, bedrijven en fondsen kan ons museum de unieke maritieme collectie laten zien op deze inspirerende locatie aan de monding van de Westerschelde. Alleen met uw steun kunnen wij nieuwe tentoonstellingen organiseren en verdiepende educatieve programma's ontwikkelen.

Het Zeeuws maritiem muZEEum is een actieve culturele onderneming en gaat graag bijzondere en langdurige relaties aan. Zo zorgen wij er gezamenlijk voor dat het museum kan blijven varen. Steun van vrienden, sponsoren en begunstigers is hiervoor van groot belang. Kom aan boord van het Zeeuws maritiem muZEEum en zet met ons koers naar een inspirerende toekomst.

ANBI-status
Het muZEEum is aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Als ANBI zijn wij geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw gift komt geheel ten goede aan het culturele doel.
Wanneer u wilt schenken of nalaten aan Het muZEEum informeert wij u graag over de mogelijkheden.

Bedrijfssteun
Een partnerschap met Het muZEEum biedt volop meerwaarde voor uw bedrijf; het versterkt uw merk, creëert bedrijfstrots en laat uw maatschappelijke betrokkenheid zien.
Als bedrijf is het mogelijk om ambities van het Zeeuws maritiem muZEEum te ondersteunen en tegelijkertijd uw eigen doelstellingen en activiteiten te versterken. Wij wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden van een cultureel partnerschap en exclusieve privileges. Elke samenwerking wordt op maat gemaakt, want elke onderneming is uniek. Wij denken graag met u mee over welke investering het beste bij uw bedrijf en het gewenste rendement past.

Schenken van geld
Wanneer u eenmalig of incidenteel een schenking wilt doen aan het muZEEum, kan deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Uw gift komt ten goede aan een specifiek project of het muZEEum in het algemeen afhankelijk van uw voorkeur.
Wanneer u het muZEEum voor een langere periode wilt steunen is uw belastingvoordeel het grootst. U zegt dan voor minstens vijf jaar toe het muZEEum jaarlijks te steunen met een vast bedrag. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een notariële akte is niet meer verplicht.

Schenken van een object
Schenkingen van particulieren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de collectie van het muZEEum. Als u voornemens bent een object of kunstvoorwerp te schenken of na te laten aan het muZEEum brengen we u graag in contact met de conservator van het muZEEum.
Het schenken van objecten of kunstvoorwerpen kan gelden als aftrekpost van de inkomstenbelasting, onder andere in de vorm van een periodieke gift. Daarnaast maakt de overheid het mogelijk erfbelasting te betalen met nagelaten voorwerpen van kunsthistorisch belang. Een speciale commissie beoordeelt of voorwerpen voor deze regeling in aanmerking komen.

Nalaten
U kunt het muZEEum in uw testament opnemen. U kunt kiezen voor een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het museum een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Met een legaat laat u een geldbedrag of goed na.
Het muZEEum is vanwege de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting. Mocht u voornemens zijn het museum een bedrag na te laten, dan komt dit daarom volledig ten goede aan het muZEEum. U bepaalt zelf of u het museum breed wilt steunen of een specifiek project. Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden waarop wij uw wensen het beste kunnen realiseren.

Direct doneren?
Eenmalige donaties, groot of klein, zijn bijzonder welkom op rekeningnummer: NL71 RABO 0349 325847 ten name van: Stichting Zeeuws maritiem muZEEum onder vermelding van Eenmalige donatie muZEEum en eventueel uw contactgegevens om u te kunnen bedanken.