Tot eind 2017 toont het muZEEum in Vlissingen een tentoonstelling met werk van Cees van der Burght over de Tweede Wereldoorlog in Vlissingen en omgeving: De bezetting verbeeld.

De in juli van dit jaar overleden Van der Burght heeft een enorme en veelzijdige collectie nagelaten. Vele tekeningen, schilderijen en maquettes tonen hoe Cees van der Burght als jongen de bezettingstijd heeft beleefd. De expositie is bijna te beschouwen als een documentaire over Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog.

“Ik ben in de oorlogsjaren opgegroeid in Vlissingen. Gebeurtenissen uit die periode, staan voor eeuwig in mijn geheugen gegrift. De Tweede Wereldoorlog is bepalend gebleken voor de rest van mijn leven.”

Cees van der Burght groeide op in Vlissingen in de oorlogsjaren. Meteen na het uitbreken van de WO II stort er al een gevechtsvliegtuig neer in de Verkuijl Quakkelaarstaat, een paar honderd meter van zijn huis. De gebeurtenissen in Vlissingen tijdens de bezetting maken grote indruk op hem. Het drukt een stempel op zijn leven. Vaak zit hij tussen de puinhopen te schetsen. Van speelgoed of school is in deze periode nauwelijks sprake. Door te tekenen kan Cees de indrukken die hij opdoet verwerken.

Het strategisch gelegen Vlissingen wordt tijdens de bezetting vele malen gebombardeerd. Haven en scheepswerf zijn een belangrijk doelwit omdat daar militaire activiteiten plaatsvinden. Cees van der Burght legt in verschillende tekeningen vast hoe de bevolking zich probeert de beschermen tegen luchtaanvallen en hoe men in schaarse tijden improviseert met allerlei materialen.
Ook na de oorlog maakt Cees van der Burght veel tekeningen, schilderijen en levensechte schaalmodellen op basis van zijn herinneringen. Met uiterste precisie. De vele bunkers in Vlissingen zijn daarbij voor hem een belangrijk thema.

De expositie De bezetting verbeeld vertelt het verhaal over de bezettingstijd in Vlissingen en directe omgeving. De collectie Van der Burght wordt voor een groot deel beheerd door het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen.