Michiel de Ruyter wordt op steenworp afstand van het muZEEum geboren in 1607. Hij maakt carrière in dienst van Cornelis Lampsins, een invloedrijke reder. Deze Lampsins laat in 1641 het Lampsinshuis bouwen. Nu maakt dit gebouw onderdeel uit van het muZEEum. Michiel de Ruyter liep rond op deze plek. Het muZEEum beschikt over een uitgebreide De Ruytercollectie. Op deze pagina krijgt u alvast een inleiding over zijn leven. 

Via deze link is ook een filmpje te zien over het leven van Michiel de Ruyter.

Michiel de Ruyter: herkomst van de naam

De naam Adriaenszoon betekent: zoon van Adriaen. Adriaen is de vader van Michiel. Na 1633 noemt Michiel zich Michiel Adriaenszoon De Ruyter. Eerst dacht men dat de naam ‘De Ruyter’ een bijnaam was. Michiels oom was ruiter in het leger van Prins Maurits die toen regeerde over Nederland.

Later kwam men er achter dat dit niet klopte. Michiel kreeg de naam De Ruyter toen hij kaperkapitein, de baas, werd op het schip Graewen Heynst (Grauwe of Grijze Hengst). Hij bedacht de naam niet zelf, maar kreeg deze van andere mensen. Met ‘De Ruyter’ bedoelde men ‘ruiten’ of ‘roven’.

Michiel de Ruyter: privé en werk

In 1631 trouwt Michiel de Ruyter met Mayke Velders, zijn eerste vrouw. Datzelfde jaar sterft zij na een bevalling. Michiel hertrouwt in 1636 met Neeltje Engels. Engel de Ruyter, hun zoon, werd een belangrijke man voor de Nederlandse vloot.  In 1652 trouwt Michiel voor de derde keer, met Anna van Gelder.

Michiel de Ruyter is van 1633 tot 1635 stuurman op de walvisvaarder Groene Leeuw. In 1636 wordt hij kapitein op het kaperschip 'Graeuwen Heynst'. Daarna werkt hij, in opdracht van de Lampsins, als koopvaarder. In 1641-1642 dient hij tijdelijk onder admiraal Gijssels. Als Schout-bij-Nacht is hij kapitein op het koopvaardijschip De Haze dat verbouwd werd tot oorlogsschip.

In 1644 koopt Michiel Adriaenszoon De Ruyter een eigen schip. Hij noemt het schip Salamander. Vanaf dat moment vaart hij als zelfstandige kapitein-koopman vooral op West-Indië en Barbarije (Noord-Afrika). In 1650 overlijdt zijn tweede vrouw Neeltje Engels. Michiel besluit niet meer te gaan varen op zee. In 1652 trouwt Michiel voor de derde keer, met Anna van Gelder.

Zeeslagen met Michiel de Ruyter

In 1652 breekt de Eerste Engelse Oorlog uit (1652-1654). De Zeeuwse Admiraliteit vraagt Michiel om de oorlogsvloot te komen versterken als kapitein en vice-commandeur. Met tegenzin stemt hij toe en begint aan zijn tweede carrière op zee. In de vele zeeslagen vanaf 1652 speelt Michiel een belangrijke rol. Voor zijn prestaties wordt hij benoemd tot vice-admiraal van de Hollandse vloot.

Vanaf 1655, de familie De Ruyter verhuist naar Amsterdam, geeft Michiel de Ruyter leiding aan verschillende zeeslagen: in de Middellandse Zee tegen Barbarijse kapers, in de Oostzee tegen de Zweden, bij Portugal tegen de Portugezen die in Brazilië land wonnen van de Hollanders en bij de Caraïben, Newfoundland en West-Afrika tegen Engelse kapers en Noord-Afrikaanse zeerovers.

Op 14 maart 1665 verklaart de Engelse koning opnieuw de oorlog aan de Republiek: de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) breekt uit. Michiel de Ruyter wordt benoemd tot luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland en opperbevelhebber van de staatse vloot. Michiel gaat varen op het nieuwe vlaggenschip De Zeven Provinciën. Michiel wint veel zeeslagen van de Engelsen. Hieruit blijkt zijn strategisch inzicht en de vele jaren ervaring. Één van zijn meest bekende acties in deze oorlog is de Tocht naar Chatham in 1667. 

Een nieuwe oorlog, nu met Engeland en Frankrijk, breekt uit in 1672. Om te laten zien hoe belangrijk Michiel is, ontvangt hij in 1673 de hoogste rang in het leger van de Republiek. Hij wordt door Prins Willem III benoemd tot Luitenant-Admiraal-Generaal van Holland en West-Friesland. Weer volgen diverse zeeslagen waar Michiel de Ruyter bij betrokken is. 

De Vrede van Westminster (1674) betekent het einde van de oorlog met Engeland.
De strijd met de Fransen gaat echter gewoon door. Michiel raakt hierbij in 1676 dodelijk gewond.
Bron: www.zeeuwseankers.nl

Banen van Michiel de Ruyter

Michiel de Ruyter heeft op verschillende schepen gevaren. Voor de gebroeders Lampsins als bootsmansjongen, als matroos, als stuurman op de walvisvaart, als kaapvaartkapitein en kapitein op een koopvaardijschip. In 1644 voer hij als zelfstandig schipper/eigenaar. Uiteindelijk kwam hij in dienst van de Admiraliteit, eerst die van Zeeland, later die van Amsterdam en Rotterdam. Aan het eind van zijn leven was hij in dienst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.