Sinds enige jaren beheert het muZEEum het Zeeuwse museumdepot bij de COVRA (Centraal orgaan voor opslag van radioactief afval) in Vlissingen-Oost. De COVRA heeft de Zeeuwse musea depotruimte aangeboden. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsproject tussen de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, de Vereniging Zeeuwse Musea en het muZEEum. Een deel van de collectie van het muZEEum en enkele andere Zeeuwse musea zijn onder verantwoorde klimatologische condities en zeer veilig ondergebracht bij dit bedrijf. Een samenwerking met het Zeeuws bedrijfsleven die zeer goed uitpakt voor het muZEEum.

Tevens kan de COVRA een goede rol vervullen voor opslag bij calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een grote overstroming. In 2008 heeft er een grote veiligheidsoefening onder leiding van het muZEEum plaatsgevonden, waarbij geëxperimenteerd werd met evacuatie van museumobjecten en transport hiervan naar de COVRA. Deze oefening heeft landelijk veel belangstelling getrokken van andere musea en erfgoedorganisaties.

Studenten van de opleiding BATAC (Bachelor audiovisuele communicatie) aan de Thomas More hogeschool in Mechelen hebben een reportage gemaakt over de opslag bij COVRA. In het studieprogramma met de naam ’paradocs’ spelen ze bijzondere tegenstellingen tegen elkaar uit. In deze aflevering plaatsen ze schoonheid tegenover verderf. Deze reportage is gemaakt door: Manon Duerinck, Jana Osselaer, Floris Van den Abbeele, Janneke Zeguers en Ruben Troost. Bekijk hem hier.