Tekst: muZEEum
Engelse vertaling: Annemarie Verbeek
Duitse vertaling: Greta Wagner
Foto’s: muZEEum, Christiaan Sauer, Sam Stegers, Bill Stegers en Websites Nederland